gazi-hastanesi-pet-ct

PET-CT NEDİR?

PET-CT, pozitron emisyon tomografisi (PET) ve bilgisayarlı tomografi (CT) tekniklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir görüntüleme yöntemidir. PET, vücuttaki biyokimyasal ve metabolik süreçleri görselleştirmek için kullanılırken, CT, vücuttaki anatomik yapıları detaylı bir şekilde görüntülemek için kullanılır. Bu iki teknik birleştirilerek, tıbbi görüntüleme alanında daha kapsamlı bilgi elde edilmesi amaçlanır. PET-CT taraması, radyoaktif bir madde enjekte edilerek başlar. Bu madde genellikle glikoz moleküllerini taklit eden bir radyoaktif şeker çözeltisidir. Vücuttaki aktif hücreler, özellikle kanser hücreleri, daha fazla glikoz kullanır ve bu nedenle radyoaktif şeker bu bölgelere odaklanır. Daha sonra, PET ve CT taramaları alınarak, radyoaktif şekerin dağılımı ile anatomik yapıların detaylı görüntüsü bir araya getirilir. Bu sayede, vücuttaki metabolik aktivite ile bu aktivitenin tam konumu hakkında bilgi sağlanır. PET-CT, kanser teşhisi ve izleminde, kardiyak incelemelerde, nörolojik bozuklukların değerlendirilmesinde ve diğer tıbbi durumların değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır.