Kısa bir tanıtım

Hakkımızda

Özel Gazi Hastanesi 2003 yılında 21. Yüzyılın getirdiği sistem yönetim ve anlayışını uygulayarak; daha kaliteli hizmet, daha memnun hasta, daha mutlu sağlık çalışanına ulaşma hedefiyle hizmete girdi.

25 Million TL.

yıllık bütçe

255.000

iyileşen hasta

212 Doktor

sizin için çalışan

25 Yıl

deneyim

İntegral Medicine Group

Grubumuz Hakkında

En ileri teknolojiyi uzman kadro ile bütünleştirip, geniş kitlelere ulaşabilecek örnek, yaygın, bütünleşmiş bir hizmet sunabilmek ve bunların yanında da hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek için Startest Görüntüleme Merkezi, Emarmed Görüntüleme Merkezi ve Ornöram Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi gibi iştiraklerimizle emin adımlarla ilerlemektedir.

İlkelerimiz

 • Etik Değerlere Önem Veren
 • Hasta ve Hasta Yakınlarına Saygılı
 • Hasta Haklarına Saygılı
 • Sorumlu, Duyarlı ve Çağdaş
 • Yaratıcı, Kararlı ve Vizyon Sahibi
 • Yenilikler Karşısında güçlü ve Sabırlı
 • Açık ve Net
 • Yenilikçi ve Güvenilir
 • Sıcak, Sevecen, İlgili ve Güler Yüzlü

Hastalarımız için

 • Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak.
 • Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek.
 • En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak.

Çalışanlarımız İçin

 • En önemli gücümüzün öncelikle personelimiz olduğu bilinciyle hareket etmek.
 • En yetenekli ve uzman personelle yola çıkarak mesleki kişisel gelişimlerine destek olmak
 • Takım ruhu oluşturmak, birbirine sevgi ve saygı duyarak çalışmak.
 • Hastanın ihtiyaçlarına odaklanarak her birimin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.
 • Bütün personelimizin hizmetlerimizdeki sürekli kalite iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak şartları oluşturmak.

Toplum için

 • En gelişmiş sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde öncülük etmek.
 • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini artıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek.

Hedeflerimiz

 • Hastaya mükemmel hizmet sunmak,
 • Çalışan memnuniyetini ve performansını yükseltmek,
 • Sürekli gelişimi sağlamak,
 • Optimum mali performansı sağlamak,
 • Halk sağlığını korumak ve geliştirmek
 • Hasta ve Çalışan güvenliğini sağlamak

Kalite Politikamız

 • En doğru, güncel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi imkânlarını, hasta haklarını gözeterek sunmak,
 • Sunduğumuz tanı ve tedavi hizmetlerinde en son teknolojiyi takip edip, uygun olanı sistemimize adapte etmek,
 • Hastanemize başvuran kişileri doğru tanı ve tedavi ünitelerine yönlendirerek gereksiz zaman ve maddi kayıplardan korumak,
 • Çalışan ve hasta güvenliği için; tıbbi ve diğer personelin gerçekleştirdikleri faaliyetleri sürekli izleyerek, gerekli iyileştirmeler yapmak, eğitimlerle desteklemek,
 • Güvenli tesisat, ekipman, tıbbi bakım malzemeleri satın alarak, var olanların takibini yaparak, güvenli bir hizmet ortamı sağlamak,
 • Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini ölçüp, onların beklentilerine göre gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Verdiğimiz hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini ve ölçülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.

Open chat
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?