Tanı Hizmetleri

“Hasta” merkezli sağlık hizmetinin, öncelikle sağlıklı kalmak hedefi ile tüm insanlarımızın düzenli aralıklarla muayene olarak ve danışarak onları bekleyen hastalık risklerinin azaltılması hedeflenmektedir. Bu yönde, multi-disipliner hizmet anlayışı ile hastalar gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizle değerlendirilip, öncelikle uygun tanı ve ardından hastalarımızın şifa kazanmasına yönelik çalışılmaktadır.