PET-CT nasıl çekilir?

PET-CT nasıl çekilir?

  1. Radyoaktif Madde Enjeksiyonu: PET-CT taraması için öncelikle hastaya radyoaktif bir madde enjekte edilir. Bu genellikle bir radyoaktif şeker çözeltisidir. Bu şeker çözeltisi, vücuttaki aktif hücreler tarafından, özellikle kanser hücreleri tarafından, daha fazla alınır.
  2. Tarama Sırasında Pozisyon Alma: Hastanın vücudu, PET ve CT taramalarının alınacağı bir cihaza yerleştirilir. Bu cihaz, hastanın belirli pozisyonlarda kalmasını sağlar ve doğru görüntülerin elde edilmesine yardımcı olur.
  3. PET Taraması: Radyoaktif şeker vücuttaki hücreler tarafından alındıktan sonra, PET taraması yapılır. Bu tarama sırasında, vücuttaki radyoaktif şekerin dağılımı ölçülür. Aktif hücrelerin, özellikle kanser hücrelerinin, yoğun olduğu bölgelerde daha fazla radyoaktif şeker birikir.
  4. CT Taraması: PET taramasının ardından, hastanın vücudu CT taraması için aynı pozisyonda kalır. CT taraması, vücuttaki anatomik yapıların detaylı görüntülerini sağlar. Bu sayede, PET görüntüleri ile anatomik detaylar bir araya getirilir.
  5. Görüntüleme ve Analiz: Bilgisayar, PET ve CT görüntülerini bir araya getirerek, metabolik aktivitenin ve anatomik yapıların tam konumunu görselleştirir. Bu görüntüler, radyologlar veya nükleer tıp uzmanları tarafından incelenir ve yorumlanır.

PET-CT nasıl çekilir? – PET-CT taraması, hastanın durumuna ve incelenen alanın gerekliliklerine bağlı olarak değişen bir süreç olabilir. Ancak genel olarak, radyoaktif madde enjeksiyonu, tarama sırasında pozisyon alma, PET ve CT taramalarının alınması ve görüntülerin analizi adımları takip edilir.