Ortopedi ve Travmatoloji

Tıbbın oldukça geniş bölümlerinden biri olan Ortopedi Travmatoloji Bölümü bünyesinde birçok özel dal içermektedir. Bu dalların her biri ayrı özellikler, teknikler ve tecrübeler gerektirmektedir. Gazi Hastanesi bünyesinde ortopedi ve travmatoloji bölümü, işte bu düşüncelerin temelinde yapılanmıştır.

Ortopedi ve Travmatoloji

Spor yaralanması, iş kazası veya trafik kazası

Travma; düşme, spor yaralanması, iş kazası veya trafik kazası gibi etkenlerle çoğu zaman bir sürpriz ile karşımıza çıkar. Meydana gelen hasar, travmanın şiddetine göre, basit bir yumuşak doku ezilmesinden büyük kemiklerde parçalı kırıklara kadar değişebilir. Ağır travma geçirmiş bir hastayı tedavi edebilmek iyi bir donanım, ciddi bir organizasyon ve ekip çalışması gerektirir. Travma hastasının ne zaman geleceğinin bilinemeyeceğinden travma merkezinin her an hazırlıklı olması gerekir. Gazi Hastanesi bu amaçla 24 saat boyunca en az bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı bulunmaktadır. Travma hastasının karşılanması ve ilk müdahalelerinin bu uzman tarafından yapıldıktan sonra ortopedik travma yan dal uzmanı tarafından en kısa sürede radikal tedavi gerçekleştirilmektedir.

Kırıkların tedavisinde yaklaşım ve ameliyat yöntemleri sürekli yenilenmektedir. Teknolojik gelişmeler paralelinde devamlı olarak daha iyi, daha modern ve daha zararsız tedavi yöntemi ve gereçleri geliştirilmektedir. Amaç hastayı en kısa sürede ve sorunsuz olarak günlük yaşamına döndürmektir.

Departmanda;

Artroskopi ve Spor Yaralanmaları (Diz-omuz); Artroskopik diz ameliyatları; menisektomi veya meniskus tamiri, Artroskopik ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, iç-dış yan bağ ve kombine bağ yaralanmalarında rekonstürüksiyon ameliyatları, kıkırdak yaralanmalarında , artroskopik mikrofraktür veya osteochondral kıkırdak nakli, omuz çıkığında; artroskopik bankart tamiri, subakromiyal sıkışma sendromu, omuz eklem osteoartriti, labral yırtık eksizyonu-tamiri, kıkırdak ameliyatları, rotator cuff tamiri, artroskopik yöntem ile kapalı olarak tedavi edilmekte ve hastalar kısa sürede işine ve sportif hayatına dönmektedir.

Omurga Cerrahisi (Spinal cerrahi) Omurganın doğuştan veya sonradan olmuş yana eğrilikleri (skolyoz), öne eğrilik veya kifoz (kamburluk) ile Schuermann kifozu, spondilolistezis, spinal stenoz ve omurganın yaşlanması ile ortaya çıkan dejeneratif (kireçlenmeye bağlı ) sorunlar, ankilozan spondilit, osteoporoza(kemik erimesi) bağlı kamburluklar ve kırıklar ve bunların vertebroplasti ve kifoplasti ile tedavisi, kazalara bağlı omurga yaralanmaları sonucu oluşan vertebra kırık ve çıkıklar,omurganın her türlü enfeksiyonları, omurgayı tutan tümörler ve bunların tedavisi. Tüm bu konuların tedavisinde uluslararası düzeyde en yüksek bilgi ve deneyimli , uluslararası dergi ve kitaplarda, ameliyat ve buluşları ders kitaplarına girmiş ekip. Bu alanda en komplike anterior ve posterior cerrahiler , enstrümantasyonlar ,disk protezleri ..vb uygulamaları.

Çocuk Ortopedisi ve Travmatolojisi 16 yaş altı çocukların Doğumsal Kalça çıkığı, çarpık ayak, serebral paralizi, myelomeningosel,doğumsal deformiteler, düz tabanlık ve tümörler,gelişimsel bozukluklar ve kırıklarının takip ve tedavisi

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Ayak ve ayak bileğinin dejeneratif hastalıkları, spor yaralanmaları, kırıkları, bağ yırtılmaları, kıkırdak yaralanmalarının tedavisi ile uğraşmaktadır.

Ortopedik Onkoloji Tüm kemik, kas ve yumuşak dokular başta olmak üzere ekstremitelerin her türlü tümörlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisi.

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Omuz ve dirseğin artrozları,rotator kılıf hastalıkları tekrarlayan çıkıklar, aşırı kullanıma veya travmaya bağlı hastalıklarının artroskopik ve açık cerrahi yöntemlerle tedavisi.

Artoz-kireçlenmelerde ( gonartroz ve koxartroz tedavisi, kalça ve diz protezleri, protez enfeksiyonu ve gevşemelerde revizyon ameliyatları, periacetabular ve yüksek tibial rekonstürüktif kemik ameliyatları…vs)

Ekstremite (kol-bacak kemik uzatma ameliyatları), kemik deformitelerinde ve kırık kaynamaması ve kemik enfeksiyonlarında external fixator uygulamaları,

Kalça kırıkları; özellikle yaşlı hasta grubunun maruz kalacağı travmalar sonrası tedavi gerektiren durumlardır.

El ve Üst ekstremite Cerrahisi; el, el bileği, dirsek ve kol ile ilgili sorunları bulunan hastaların tanı ve tedavilerinin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasını modern teknik, yöntemler kullanarak sağlar ve mikrocerrahi gerektiren acil, elektif durumlarda ise bu yöntemi kullanır.

Üst Ekstremite Cerrahisi Servisinin klinik aktiviteleri arasında üst ekstremiteyi ilgilendiren akut yumuşak doku travmalarının ( tendon kesileri, periferik sinir kesileri, ezilme ve sıkışma sonucu oluşan cilt ve kas dokusu kayıpları vb), amputasyonların ( mikrocerrahi yöntemler kullanarak replantasyonlar, revaskülarizasyonlar vb), el, elbileği, önkol, dirsek ve kolda meydana gelen kırıkların Gazi Hastanesi içerisinde yoğun olarak değerlendirilmesi , koordinasyonu, tanı ve tedavisi yer alır.

Üst Ekstremite Cerrahisi Servisinde el cerrahisinin geç rekonstrüksiyonuna yönelik; travma ve kireçlenmeler sonrası, doğumsal, nöromusküler hastalıkların ve tümöral durumların çözülmesinde el bileği-dirsek artroskopisi, küçük eklem protezi uygulamaları, tendon transferleri, mikrocerrahi doku transferleri de yoğun olarak yapılmaktadır.

Bölümün ilgi alanına giren hastalıklar arasında Karpal Tünel Sendromu, Tetik Parmak, DeQuervain Tendiniti, Ganglion Kistler, Duputyrens Hastalığı ile Tenisçi ve Golfçü Direseği sayılabilir.

Open chat
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?