Multislice BT

Tomografi (BT) tetkiki, herkes tarafından bilinen bir teşhis yöntemi olup X ışınlarından yararlanılarak vücudun istenilen kalınlıklarda ( 1 cm ya da 1 mm. ) görüntülenmesidir. Multislice BT (Spiral Tomografi)’de ise incelenecek bölge bir bütün olarak çok kısa bir süre içerisinde bütünüyle taranır.

Multislice BT

Spiral tomografide işlem yaklaşık 15 saniyede biter, alınan görüntüler cihazın hafızasında toplanır, istenildiği zaman incelemeye hazırdır.

Klasik Tomografi cihazları vücudu dilim dilim tarar, hastanın çekim esnasında yatmış olduğu masa, incelenecek kesit kalınlığı kadar hareket eder masa durduğu zaman incelenecek bolgeye verilen X ışını ile görüntü alınır, masa tekrar hareket eder ve aynı işlem tekrarlanır.

“Spiral Tomografi” de ise incelenecek bölge bir bütün olarak çok kısa bir süre içerisinde bütünüyle taranır. Burada masa sürekli hareket halinde olup X ışını veren tüp hastanın etrafında spiral tarzında dönerek görüntü alır. Spiral tomografide bu işlem yaklaşık 15 saniyede biter, alınan görüntüler cihazın hafızasında toplanır, istenildiği zaman incelemeye hazırdır.

Göğüs ( Toraks ) ve Karın ( Batın )içi organlar, solunum hareketleri ile yer değiştiren organlardır, bu bölgelerin tomografik tetkikleri esnasında görüntülerin net olarak alınabilmeleri için hasta nefesini tutar; ancak bu nefes tutma işlemi her defasında aynı derinlikte olmayabilir, ayrıca hasta her zaman cihaz ( klasik tomografi ) ile uyumlu bir şekilde nefes tutma işlemini yapamayabilir.

Böyle olunca hastanın nefes alma derinliğine bağlı olarak alınan kesitlerde devamlılık olmayabilir. Dolayısıyla alınan bir sonraki kesit, gerçekte bir önceki akciğer alanının devamı olmayabilir ve orada bir lezyon varsa klasik tomografi yöntemi ile bu atlanmış olur.

Halbuki Spiral yöntemde, örn. akciğer taranıyorsa hasta derin bir nefes alır, nefesini tutar; yeniden nefes alma durumuna geçmeden, cihaz 15 saniye içerisinde çok hızlı bir şekilde tetkiki tamamlar. Akciğer bütünüyle tarandığı için kesit atlaması söz konusu değildir. Klasik Tomografiye göre bir çok avantajı olan Spiral Tomografinin özellikle Toraks ve Batın taramalarında teşhis açısından değeri tartışılmaz.

Doktorlarımız

Open chat
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?