Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji mikroorganizma adı ile bilinen ve genellikle mikroskopta görünen küçük canlıları inceleyen bilim dalıdır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikroorganizmalardan bazıları insanlarda hastalıklara da neden olabilir. Parazit, bakteri, virüs ve mantar gibi. Bu mikroorganizmalar mikrobiyoloji laboratuvarımızda incelenerek insanlarda oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabiliyor.

Çıplak gözle göremediğimiz bu ufak canlıların oluşturduğu hastalıklara genelde enfeksiyon denilmektedir. Binlerce farklı mikroorganizma enfeksiyon hastalığı olarak karşımıza çıkar.

Bu enfeksiyonların neler olduğunu bulmak için bazı testler yapılır. Laboratuvarda hastaların vücut sıvıları, idrar ve dışkı çıkartıları, kan örnekleri, doku örnekleri alınarak gerekli testler yapılır ve hastalığın tanısı konulur. Mikroorganizma tanımlama ile konvansiyonel yöntem ile birlikte bilgisayar programları da kullanılıyor. Hızlı antijen testleri ile bir takım virüslerin araştırılması sonucunda parazit olumunun tespiti yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında İş Akışı:

 Yetkili hekim tarafından test isteğinin yapılması

Örneklerin hastadan alınıp barkodlanması

Örneklerin laboratuvara ulaştırılarak önce red-kabul kriterlerine göre incelenerek barkod numarası ile laboratuvar bilgi sistemine kaydının yapılması

Örneklerin incelenmesi ve işlenmesi

Bakımları yapılmış ve kalibrasyon yapılarak hazırlanmış cihaz ortamında testlerin analiz edilmesi

Sonuçların onaylanıp, rapor edilmesi ve arşivlenmesi.

Doktorlarımız

Open chat
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?