Hematoloji

Hematoloji bilim dalı, kan ve kemik iliği gibi kanı oluşturan organları ve kanla ilgili rahatsızlıkları ve hastalıkları inceler.

Hemoglobinopatilerde tanı, tedavi ve genetik danışmanlık; lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı ve tedavisi gibi geniş çaplı hematoloji hizmetleri vermektedir.

Hematoloji

“Hema”, Latince bir kelime olup, “kan” anlamına gelmektedir.

Blog Yazıları