Gastroenteroloji

Bölümün amacı, sindirim sistemi yakınmaları ya da hastalığı olan kişilere teknolojik yeniliklerin desteğiyle en üst düzeyde ,kaliteli, çağdaş tanı ve tedavi hizmeti vermektir.

Gastroenteroloji

Gazi Hastanesi Gastroenteroloji birimi, en son teknolojiyle donatılmış ve hizmet vermektedir.

Vizyonumuz

Gastroenteroloji bölümünün vizyonu, ülke içerisinde prestijli bir birim olarak anılmaktır. Bu amaçla, yeni gelişimler takip edilmekte ve ekip kendi birikimleriyle çağdaş teknolojiyi birleştirerek uygulamaya koymaktadır.

Bölümün amaçları uluslararası alanda tanınmış bir teşhis ,tedavi ünitesi ve endoskopik prosedürlerin düzenli eğitiminin verildiği ,uygulamalarının yapıldığı uluslar arası bir merkez olmaktır.

Gastroenteroloji bölümü, gastrointestinal ve karaciğer problemi yaşayan hastalara her türlü hizmeti vermektir. Hem yatan hastalara, hem de ayaktan başvuranlara tanı ve tedavinin yanı sıra danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu bağlamda cerrahiyle beraber çok yönlü hizmet de verilmektedir.

Yenilikçi ve Kapsamlı

Gazi Hastanesi gastroenteroloji bölümleri hepatobilyer hastalıklar konusunda danışma merkezidir. Kendi alanlarında önde gelen hepatologlar sirozun komplikasyonları dahil olmak üzere tüm karaciğer hastalıklarında gelişen yenilikçi ve kapsamlı tedavileri uygulamaktadırlar. Hastalara tanı amacıyla karaciğer biopsisi ve diğer görüntüleme yöntemleri uygulanır.

Diğer taraftan kronik karaciğer hastalıklarının izlenmesinde özellikle tümör gelişimi açısından zaman zaman tarama yapmak gerekmekte ve bu konuda son derece gelişmiş olan radyolojiden yarar sağlanmaktadır. Gastroenterolog, cerrah ve radyologlar tüm karaciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ortaklaşa çalışmaktadır.