Dr. Serpil Aşırdizer

Mikrobiyoloji Uzmanı

Doğum Tarihi    : 20.08.1963

Doğum Yeri       : Gaziantep

Medeni Durumu           : Evli ve iki çocuk annesi

Yabancı Dil        : Fransızca, İngilizce

İS HEDEFİ

Özel sektör laboratuvar yönetimi konusundaki tecrübelerimi aktarabileceğim ve Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Uzmanlığı, DNA Genetik incelemeler Toksikoloji konusundaki bilgi-birikimlerimim ile gelişmesinde faydalı olabileceğini düşündüğüm Mikrobiyoloji ve Biyokimya laboratuvar sorumluluğu pozisyonu

EĞİTİM DURUMU

1988- 1992 : İstanbul Ü, Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi 1980-1984 : İstanbul Üniversitesi; Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü.

1977 1980 : Cibali Kız Lisesi

iS DENEYİMİ:

1984 -1985 : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Anabilim Dalı, Volunter Biyolog 1985-1988 : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Anabilim Dalı, Biyolog

1988-1992 : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Öğrencisi.

1992-2001 : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji Uzmanı. 1995-2000 : Büyük Anadolu Hastanesi (Şirinevler-İstanbul), Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu ( Part-time)

2002-2003 : Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, Kimyasal tahliller Dairesi, Uzman 2003-2006 : Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, Biyoloji Dairesi, Uzman

2006     : Devlet Memurluğundan Emeklilik 2006-2007 : TEM Hospital, Laboratuvar Sorumlusu

2007-Halen : Özel Gazi Hastanesi Laboratuvar Sorumlusu

SERTİFİKALAR:

İş Güvenliği Kursu Katılım Belgesi-2017

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Eğitim Sempozyumları-Ekim 2015 2.Transfllzyon Tıbbi ve Kan Bankacılığı Sempozyumu-Kasım 2015

Trafikte Alkol ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele Sempozyumu Katılın Belgesi-2012 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Teşekkür Belgesi-2006

YAYINLAR

  1. “Toplum ve hastane kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli kökenlerinde antibiyotik direnci”,
  2. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi , İstanbul , KLİMİK Dergisi , 344, 2003.
  3. Aygün G, Yücel N, İstanbullu Aygün G, Yanık S, Koçak F, Özdamar M, Aşırdizer S, Parlakgül D, Yaşar H, İstanbullu A, Ergüven O, Can G, Altaş K. A, Yanık S, Karatoka B, Aşırdizer S, Parlakgül D, Altaş K. “Hastanemiz klinik mikrobiyoloji laboratuvarında 2002 yılında idrar örneklerinden üretilen 1-Iaemophilus cinsi bakteriler”, XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi , İstanbul , KLİMiK Dergisi , 302, 2003.
  4. Aygün G, İstanbullu A, Özdamar M, Yanık S, Yapar H, Parlakgül D, Aşırdizer S , Özbek C, Ergüven O, Altaş K. “Üroloji

polikliniğinde üriner sistem infeksiyonu etkeni bakteriler ve direnç oranları”, XI. Hastalıktan Kongresi , İstanbul, KLİMİK Dergisi , 302, 2003.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

  1. Öztûrk R, Midili K, Aygün C, akbal H, Köksal S, Engin A, aşırdizer S. mumcu S, ayar E, Aydın Ö, Şengün H. “The prevalence of enteric pathogens in Istanbul, Turkey”, 8* European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 151, Lausanne-Switzerland, Clin Microbiol Infect, 3, (Suppl. 2), (1997).
  2. MamaI Torun M, Özgenç R Aşırdizer S. Altınkum SM, Alkan E, Köksal S, Demir H. “Haemophilus infiuenza’nın anübiyotiklere duyarlılıgı”, 1-tacmophilus lnfluenza Simpozyumu Kitabı, Türk Mikrobiyoloji Cem Yay. 1995; 24: 140.

  1. Aşırdizer M, Sarı 1-1, Aşırdizer S. “Askariyaza bağlı olarak gelişen nekrotizan enterit zemininde barsak perforasyonu ve peritonit sonucu ölüm olgusu”, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 1994; 24(3-4): 277-9.

TEZIM: Aşırdizer, S, “Balıklı buyyon besiyerinde staphylococcus aureus protein A sının oluşumu üzerine araştırma, ’ ’,Cerrahpaşa Tıp PkîtItesi,Mikrobiyo1oji Ana Bilim Dan,1992