Check Up Merkezi

Check-up, bir başka deyişle genel sağlık kontrolü; hiçbir şikayet ve hastalığı olmasa da , tüm kişilere yılda en az bir kez düzenli olarak yapılması gereken bir tarama yöntemidir.

Check Up Merkezi

Hiç şikayeti olmasa da her insanın belirli periyotlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. Bu periyotlar yaşa ve kişinin genel durumuna göre değişebilir.

NEDEN CHECK-UP YAPTIRMALISINIZ ?

Modern tıp hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamayı amaçlar.Çünkü hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavisi çok daha pahalıdır hem de sağlık artık bir kez bozulmuş olur. İşte bu nedenle, hiç şikayeti olmasa da her insanın belirli periyotlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. Bu periyotlar yaşa ve kişinin genel durumuna göre değişebilir. Çağımızın hastalıları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi, hem de kalitesi açısından son derece büyük önem taşır.Ayrıca hiçbir belirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadan yıllarca sinsice seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbrekler gibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve diyabet gibi hastalıklarda da yine erken teşhisin ve düzenli tedavinin önemi büyüktür.

Unutmayın ! ! ! Önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti bile çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir.

CHECK-UP ÖNCESİNDE NELER YAPILMALI ?

 • Hamileyseniz veya bu konuda şüpheniz varsa, işlemlere başlamadan önce mutlaka bildirin.
 • Daha önce yapılmış test ve tetkik sonuçlarınız varsa beraberinizde getirin.
 • Randevu gününde mutlaka aç gelin (8-12 saatlik bir açlık yeterlidir.)Bu arada bir şey yemeyin, su dışında hiçbir şey içmeyin ve sigara kullanmayın.
 • Eforlu EKG için, koşuya uygun bir ayakkabı, çorap ve eşofman ihtiyacınız olacaktır.
 • Dışkıda yapılan testler için, küçük ve temiz bir kap içinde az miktarda dışkı gerekmektedir.(Mümkünse o sabahın dışkısı olmalı. Değilse kurumamış olmalıdır.)
 • İki gün süre ile kırmızı et, brokoli ve turp gibi sebzeler yememiş olmanız tavsiye edilir.Aksi takdirde bazı testlerin tekrarlanması istenebilir.
 • C vitamini kullanılıyorsa, miktarı günde 250 mg’ı geçmemelidir.
 • Demir içeren ilaçlar kullanılıyorsa, en az iki gün önceden kullanımı kesilmelidir.İdrar örneği hastanede de verilebilmektedir.Ultrasonografi için aç olunması ve mesanenin dolu olması gerektiğinden idrar örneğinizi ultrasonografi sonrasında vermeniz uygun olacaktır

YAŞA VE YAŞAM BİÇİMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ CHECK-UP PAKETLERİ

Cinsiyete, yaşa ve yaşam biçimine bağlı olarak (sigara, içki tüketimi gibi) değişik check-up paketleri yapılmaktadır.

 • KARDİYOLOJİK CHECK-UP PAKETİ
 • KARDİYOLOJİK CHECK-UP PAKETİ İLERİ
 • 45 YAŞ ÜSTÜ ERKEK CHECK-UP PAKETİ
 • 45 YAŞ ÜSTÜ KADIN CHECK-UP PAKETİ
 • SİGARA İÇENLER – ERKEK CHECK-UP PAKETİ
 • SİGARA İÇENLER – KADIN CHECK_UP PAKETİ
 • 45 YAŞ ALTI ERKEK / KADIN CHECK-UP PAKETİ
 • 14 YAŞ ALTI ÇOCUK CHECK-UP PAKETİ
 • OBEZİTE HASTALARI CHECK-UP PAKETİ
 • DİYABET HASTALARI İÇİN CHECK-UP PAKETİ

KALP CHECK-UP’ININ ÖNEMİ :

Ailesinde erken yaşta (50 yaşın altında) kalp hastalığından ölümler olan ya da sebebi açıklanmamış ani kayıplar bulunan kişiler, yaşları ne olursa olsun yaşamları boyunca en az bir kez kalple ilişkili bir check-up yaptırmalıdır. Bu sayede ani ölüme yol açabilecek kalp yapısında, doğumsal kaynaklı bir rahatsızlık olup olmadığı anlaşılabilir. “Kalp damarlarında erken yaşta oluşabilecek bir tıkanmaya neden var mı? Ailesel kolesterol yüksekliği ya da damar içinde pıhtı oluşmasına yatkınlık gibi bir durum mevcut mu?” gibi önemli soruların yanıtı da alınabilir. Tetkikler sonucu normal sınırdaysa, 40 yaşına kadar benzer check-up tetkiklerinin 5 yılda bir yapılması; 40 yaşından sonra ise, kalp damar hastalığı açısından risk faktörü taşıyan, ailesinde birinci derece akrabalarında kalp hastalığı olan, sigara içen, tansiyon ve kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı olan kişilerde de yılda bir kez check-up yapılması önerilmektedir. Bunun yanında; toplu ulaşım araçları kullananlar, pilotlar, cerrahlar, yöneticiler de yıllık check-up programlarına dahil olmalıdır. Aktif spora başlayan ya da spor yapan kişiler ile profesyonel sporcular da belirli aralıklarla kalp check-up’ı yaptırmalıdır.

KALP CHECK-UPINDA NE TÜR İNCELEMELER YAPILMALIDIR ?

Check-up paketleri kişinin özelliklerine ve yaşına göre değişmektedir. Kalp ve damar hastalığı gelişimine ve damar içinde pıhtı oluşumu ihtimaline yönelik tarayıcı kan çalışmaları, check-up tetkiklerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Kalp ultrasonografisi yani ekokardiyografi ile kalbin yapısı, kalp boşluklarında büyüme olup olmadığı, kalbin performansının ne düzeyde olduğu; kalp kapakları, duvar kalınlığı, kalp zarı ile kalpten çıkan büyük damarlar incelenmektedir.

Bazen ekokardiografi ile beraber yapılan efor testleri ile de kişinin anjiyografiye, yani bir kalp by-pass ameliyatı ya da balonla damar açılmasına ihtiyacının olup olmadığı tespit edilebilir.

STANDART BİR CHECK-UP KONTROLÜNDE OLMASI GEREKENLER :

 • Kan sayımı
 • Organ fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri (karaciğer, böbrek vb)
 • Sedimentasyon
 • Kolesterol ve lipid düzeyleri
 • Tiroid (guatr) testi
 • Hepatit (sarılık) testi
 • Tam idrar analizi
 • Tüm batın ultrasonografi
 • Akciğer grafisi
 • Elektrokardiyografi
 • Dışkıda kan aranması 40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırılması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırması önerilir.

Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidirler. Risk grubunda olanlar 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdırlar. Check-Up yaptırmanın bir diğer amacı yaşımızın, cinsiyetimizin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin ve ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin belirlenmesi ve taranmasıdır.

AİLEDE KORONER ARTER HASTALIĞI RİSKİ OLANLAR İÇİN EK CHECK-UP TETKİKLERİ :

 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Efor testi
 • Ekokardiyografi

AİLEDE KANSER ÖYKÜSÜ OLANLAR İÇİN EK CHECK-UP TETKİKLERİ :

Kadın:

 • PAP smear alınması
 • Meme ultrasonografisi
 • Mammografi
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Akciğer bilgisayarlı tomografi
 • Dışkıda kan varsa rektoskopi

Erkek:

 • Prostat spesifik antijen
 • Solunum fonksiyon testi
 • Akciğer bilgisayarlı tomografi
 • Dışkıda kan varsa rektoskopi

Ailesinde meme kanseri olan kadınların erken yaşlarından itibaren meme ultrasonografisi ve mammografi yaptırmayı ihmal etmemelidirler.

Ailesinde sık kanser vakaları olan ve sigara içen bireyler, akciğer tomografisini ve solunum fonksiyon testlerini düzenli aralıklarla yaptırmalıdırlar. Bireyler Check-Up sonrasında tespit edilmiş anormal durumlar varlığında bu konuda daha detaylı araştırma ve tedavi için ilgili bölümlere yönlendirilir ve takipleri orada yapılır.

Doktorlarımız

Open chat
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?