Gazi Hastanesi - Psikiyatri

Gazi Hastanesi Psikiyatri Bölümü, erişkin psikiyatrik hastaları ayaktan başvuran veya diğer bölümlerden sevk edilenlerin muayene, tetkik ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Hızla değişen dünyada zaman zaman kendini yalnız hissedebilecek bireyler, danışmanlık ve psikiyatri tedavi gereksinimine giderek daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Burada verilecek profesyonel hizmet, kişinin ruhsal olduğu kadar bedensel iyilik halinin sürmesine olanak sağlayacaktır.

Bölümümüzde aşağıdaki hastalıklar üzerinde çalışmalar alanının uzmanları tarafından yürütülmektedir.

  • Uyum Bozuklukları
  • Duygu-Durum Bozuklukları
  • Kaygı Bozuklukları
  • Psikotik Bozukluklar
  • Yeme Bozuklukları
  • Cinsel İşlev Bozuklukları
  • Nikotin Bağımlılığı
  • Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi
  • Bebek, Çocuk ve Gençlik Çağı Sorunları

Daha fazla bilgi için : Alo Gazi Hastanesi 0212 650 18 19