Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC)

Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC);

Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC), minimal invaziv bir cerrahi teknik kullanılarak sinüs ve burun problemlerinin tedavi edilmesini sağlayan modern bir tıbbi prosedürdür. Bu yöntem, burun deliklerinden girilerek özel bir endoskop (ışıklı ve kameralı bir cihaz) yardımıyla gerçekleştirilir. ESC’nin temel amacı, sinüslerdeki tıkanıklıkları, enfeksiyonları, polipleri ve diğer patolojik durumları tedavi ederek hastanın nefes almasını kolaylaştırmaktır.

ESC’nin Özellikleri ve Avantajları

 1. Minimal İnvaziv Teknik:
  • Endoskopik yöntem sayesinde cerrahi işlem, büyük kesiler yapılmadan gerçekleştirilir. Bu da hastanın iyileşme sürecini hızlandırır ve komplikasyon riskini azaltır.
 2. Gelişmiş Görüntüleme Teknolojisi:
  • Cerrahi sırasında kullanılan endoskop ve diğer görüntüleme teknikleri (örneğin bilgisayarlı tomografi) sayesinde cerrah, sinüslerin ve burun içinin detaylı görüntülerini elde eder. Bu, cerrahın daha hassas ve doğru müdahaleler yapmasına olanak tanır.
 3. Kısa İyileşme Süreci:
  • Minimal invaziv doğası sayesinde hastalar, geleneksel açık cerrahiye göre daha hızlı iyileşir ve günlük yaşamlarına daha çabuk dönebilirler.
 4. Daha Az Ağrı ve Komplikasyon:
  • ESC, geleneksel yöntemlere göre daha az ağrıya ve komplikasyona yol açar. Bu da hastaların ameliyat sonrası dönemde daha konforlu bir süreç geçirmesini sağlar.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC) Aşamaları

 Endoskopik Sinüs Cerrahisi (ESC), sinüs ve burun problemlerinin tedavisinde minimal invaziv bir yöntem olarak kullanılan modern bir cerrahi tekniktir.

Cerrahinin aşamaları:

 1. Hazırlık ve Anestezi
 • Hastanın Hazırlanması: Hasta, ameliyat öncesinde detaylı bir muayeneden geçirilir. Bu muayenede hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir ve gerekli tetkikler yapılır.
 • Anestezi: Ameliyat genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Anestezi uzmanı tarafından uygun doz ve yöntem belirlenir.
 1. Cerrahi Planlama
 • Görüntüleme Teknikleri: Ameliyat öncesi, sinüslerin ve burun içinin yapısını detaylı olarak incelemek için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi ileri görüntüleme yöntemleri kullanılır.
 • Cerrahi Planlama: Elde edilen görüntüler üzerinden cerrah, ameliyatın detaylarını ve hangi bölgelerin tedavi edileceğini planlar.
 1. Cerrahi İşlem
 • Endoskop Kullanımı: Cerrah, burun deliklerinden ince bir endoskop (ışıklı ve kameralı bir cihaz) ile girerek sinüslerin iç yapısını görsel olarak inceler. Endoskop sayesinde cerrah, sinüslerin ve burun içinin detaylı görüntülerini ekrandan takip eder.
 • Cerrahi Aletlerin Kullanımı: Sinüslerdeki polipler, enfekte dokular veya tıkanıklıklar, özel cerrahi aletler (balon, mikrodebrider vb.) kullanılarak temizlenir veya açılır. Bu aletler sayesinde cerrahi müdahale minimal invaziv bir şekilde gerçekleştirilir.
 1. Ameliyat Sonrası Uygulamalar
 • Tampon ve Diğer Materyaller: Ameliyat sonrasında burun içine, kanama ve doku yapışıklıklarını önlemek amacıyla özel tamponlar ve materyaller yerleştirilir. Bu materyaller solunumu olumsuz etkilemez.
 • İlk Kontroller: Ameliyat sonrası ilk kontroller, cerrah tarafından yapılır. Tamponlar genellikle ameliyatın ertesi günü çıkarılır ve burun içi temizlenir.
 1. İyileşme Süreci
 • İlaç Kullanımı: Hastanın ağrılarını hafifletmek ve enfeksiyonu önlemek için cerrahın önerdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.
 • Nefes Alma ve Temizlik: İlk 24-48 saat boyunca burun tıkanıklığı yaşanabilir, bu süreçte ağızdan nefes almak gerekebilir. Burun içi, hekim tarafından önerilen spreyler ile temizlenmelidir.
 • Kontroller ve Pansuman: İyileşme süreci boyunca düzenli doktor kontrollerine gidilmelidir. Pansumanların aksatılmaması önemlidir.
 1. Tam İyileşme
 • İyileşme Süresi: İyileşme süreci, ameliyatın türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak 2 ila 6 hafta sürebilir.
 • Günlük Hayata Dönüş: İyileşme tamamlandığında hasta, normal günlük aktivitelerine dönebilir. Ancak, burun içi bakım ve temizlik konusunda doktorun önerilerine uymak önemlidir.

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC), uygulama alanları;

(Çeşitli sinüs ve burun problemlerinin tedavisinde kullanılır.

İşte bu cerrahinin yaygın):

 1. Kronik Sinüzit

Tanım: Sinüslerin uzun süreli iltihaplanması durumudur.

Belirtiler:

 • Uzun süreli burun tıkanıklığı
 • Yüzde ağrı veya basınç hissi
 • Kalıcı geniz akıntısı
 • Baş ağrısı
 • Koku ve tat duyularında azalma
 • Öksürük

Tedavi: Kronik sinüzit, medikal tedaviye yanıt vermeyen vakalarda ESC ile tedavi edilir. Bu işlem sırasında, sinüslerdeki tıkanıklıklar ve enfekte dokular temizlenir.

 1. Nazal Polipler
 • Tanım: Burun içinde ve sinüslerde gelişen iyi huylu büyümelerdir.

Belirtiler:

 • Burun tıkanıklığı
 • Kronik burun akıntısı
 • Sinüzit benzeri belirtiler
 • Koku duyusunda azalma
 • Ağızdan nefes alma

Tedavi: Nazal poliplerin neden olduğu tıkanıklıklar ve nefes alma güçlükleri, ESC yöntemi ile Endoskopik Nazal Polip ameliyatı ile çıkarılarak tedavi edilir.

 1. Sinüs Tümörleri
 • Tanım: Sinüslerde gelişen iyi huylu veya kötü huylu tümörlerdir.

Belirtiler:

 • Kalıcı burun tıkanıklığı
 • Burun kanamaları
 • Yüzde şişlik veya ağrı
 • Görme bozuklukları
 • Tek taraflı burun akıntısı

Tedavi: Sinüs tümörleri, ESC ile çıkarılarak tedavi edilebilir. Bu yöntem, tümörün boyutuna ve yerine göre belirlenir.

 1. Beyin Omurilik Sıvısı Kaçakları
 • Tanım: Beyin omurilik sıvısının burun ve sinüslerden sızması durumudur.

Belirtiler:

 • Burundan sürekli berrak sıvı gelmesi
 • Baş ağrısı
 • Meningit riski

Tedavi: ESC, bu tür kaçakların tamiri için etkili bir yöntemdir. Endoskopik teknikler kullanılarak kaçak bölgesi tespit edilir ve onarılır.

 1. Gözyaşı Kanalı Tıkanıklıkları
 • Tanım: Gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu gözyaşlarının düzgün akamaması durumudur.

Belirtiler:

 • Göz sulanması
 • Gözde kızarıklık ve enfeksiyon

Tedavi: ESC ile gözyaşı kanalındaki tıkanıklık açılır ve gözyaşı akışı yeniden sağlanır.

 1. Hipofiz Tümörleri

Tanım: Hipofiz bezinde oluşan tümörlerdir.

Belirtiler:

 • Görme bozuklukları
 • Hormonal dengesizlikler
 • Baş ağrısı

Tedavi: Bu tümörler, burun yoluyla endoskopik cerrahi teknikleri kullanılarak çıkarılabilir.

 1. Orbital ve Görme Siniri Hastalıkları

Tanım: Göz çevresi ve görme sinirlerini etkileyen hastalıklar.

Belirtiler:

 • Görme kaybı
 • Gözde ağrı ve basınç

Tedavi: Endoskopik cerrahi, orbital bölgeye ulaşmak ve görme sinirlerindeki basıyı hafifletmek için kullanılabilir.

 1. TroidOftalmopatisi

Tanım: Troid hastalıklarına bağlı olarak göz çevresinde oluşan rahatsızlıklar.

Belirtiler:

 • Gözde şişlik
 • Çift görme
 • Göz hareketlerinde kısıtlılık

Tedavi: ESC, bu durumun tedavisinde kullanılabilir.

PROF.DR. KEMAL DEĞER

BAŞ, BOYUN CERRAHİSİ

KULAK – BURUN – BOĞAZ HASTALIKLARI