0 (212) 650 18 19

Dr. Seven KAPTAN

Psikiyatri Uzmanı

 

Adı Soyadı: Seven Kaptan

E-mail: dr.kaptan@gmail.com

Doğum Yeri/ Tarihi   : İzmir/ 27.05.1980

Medeni Hali    :         Bekar

Eğitim :    1987 – 1992       Agah Efendi İlkokulu (İzmir)

1992 – 1997       İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi     Hazırlık- lise 2. sınıf

1997 – 1998       İzmir Selma Yiğitalp Lisesi            Lise 2 – lise 3. sınıf

1998 – 2004       İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2005 – 2010      Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

 

Yabancı Diller     : İngilizce ( İyi Derecede)

Almanca (Başlangıç düzeyinde)

 

İş deneyimi       :        Kasım 2005 – Aralık 2010 arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda tıpta uzmanlık asistanlığı

Mart 2011- Ağustos 2012 tarihleri arasında Cizre Devlet Hastanesi’nde  psikiyatri uzmanı olarak mecburi hizmet

Mayıs 2013 – Ekim 2016 Özel Haliç Hospital Psikiyatri Polikliniği, uzman doktor

Ağustos 2016  –  Halen devam ediyor: Bağcılar Hospitalist Hastanesi Psikiyatri Polikliniği, uzman doktor, part time.

Aralık 2016- Halen devam ediyor: Özel Gazi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği, uzman doktor

 

 

Akademik İlgi Alanları:    Cinsel İşlev Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları

Dinamik Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Grup Psikoterapisi

 

Uzmanlık Tezi : Transseksüalite, Ruhsal Hastalıklar, Aile ve Sosyal Destek  İlişkisi

Tez danışmanı: Prof. Dr. Şahika Yüksel

Üye Olunan Kuruluşlar:

Türk Tabipleri Birliği – İstanbul Tabip Odası

Türkiye Psikiyatri Derneği

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)

Aldığı Eğitimler:

Cinsel işlev bozuklukları tanı ve tedavisi eğitimi (CETAD- teorik ve süpervizyon eğitimi)

Bilişsel Davranışçı Terapi ( Doç. Dr. Hakan Türkçapar tarafindan verilen 50 saatlik teorik eğitim)

EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)

Çalıştığı Sosyal Projeler: 2008 -2010 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikonevroz ve Psikoterapiler Bölümünce düzenlenen transseksüel bireylerin grup terapisi – gönüllü psikoterapisti

2008-2017 Lambda İstanbul Aile Grubu (LİSTAG) ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği(CETAD) işbirliğinde gerçekleşen bilgilendirme ve destek toplantıları – grup terapisti

2014-2017 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) – Ayrımcılık Birimi Koordinatörü, 2016-2018 dönemi CETAD Yönetim kurulu üyesi.

2014-2017 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) Eğitmenliği

2013-2017 Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD) ile işbirliğinde aylık düzenlenen transseksüel bireylerin grup terapisi – gönüllü psikoterapisti

2013-2016 Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD), Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliği ile, yılda bir kere düzenlenen ruh sağlığı profesyonelerine yönelik  “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması” başlıklı 40 saatlik çalıştay serisinde eğitimci.

 

 Kongrelerde Sunulan Bildiriler ve Yayınlar:

Kaptan S.  II. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, panel, 2017

Kaptan S. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Açısından Sağlık, Beden, Cinsellik, panel, 2017

Kaptan S.      Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı,  Cinsel Haklar ve Doğurganlığın Düzenlenmesi Çalıştayı, panel, 2016.

KaptanS., LGBTİ Sağlık Sorunları ve Hekim Hasta ilişkileri, panel. 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2015.

Kaptan S., Vajinismusta Tedaviye Direnç: İyileşemeyen, Bitemeyen Tedaviler: Ne Zaman Durmalı? panel. 10. Cinsel yaşam ve cinsel tedaviler ulusal kongresi, 2014.

Kaptan S., Yüksel Ş., Eşcinseller, Sosyal Dışlanma ve Ruh  Sağlığı (2014) Toplum ve Hekim, 29: 4, s: 259-265.

Kaptan, S., Cinsiyet Huzursuzluğu Olan Ergen Başvurular, panel. 10. Cinsel Yaşam ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, 2014

Kaptan S. , Yüksel Ş, Başar B. Relationship between family functioning, percieved social support and quality of life in transsexual individuals: 38. Annual Meeting of IASR(İnternational Academy of Sex Research), 2012, Lisbon, Portugal.

Kaptan S., LGBT Ergenlerde Büyümenin Anlamı, Türkiye Aile Planlaması Vakfı, Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı Toplantısı, Kasım, 2012, İstanbul, Türkiye.

Kaptan S., Araf’taki Transseksüeller: Evde, Sokakta, Hayatta Transseksüel Olmak, panel: 9. Ulusal Cinsellik ve Cinsel tedaviler Ulusal Kongresi,2012.

Kaptan S., LGBT Aile Üyeleriyle Çalışmak: Dolaptan Çıkan Aileler, panel: 9. Ulusal Cinsellik ve Cinsel tedaviler Ulusal Kongresi,2012.

Kaptan S, Cinsel Kimlik Bozuklukları: Psikiyatrist gözüyle; 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye.

Kaptan S. , Yüksel Ş. Transseksüel bireylerde ruhsal hastalıklar, 20. Anadolu Psikiyatri Günleri, Haziran 2011, Antakya, Türkiye.

Yüksel Ş., Kaptan S. , Öztürk H. İyi ve etik uygulamalar bağlamında GLBT vaka tartışmaları: 15. Bahar Sempozyumu, Nisan 2011, Antalya, Türkiye.

Kaptan S., LGBT ergenler, aile üyelerinin kabul sürecleri ve bir deneyim olarak LİSTAG: 21. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2011, Bodrum, Türkiye.

 

Sosyal İlgi Alanları: Sinema, edebiyat, yüzme.

Referanslar:

  1. Dr. Şahika Yüksel, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı eski başkanı (emekli)
  2. Dr. Nesrin Yetkin, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği(CETAD) Başkanı